لوگو چهره و منظر هر بــرند است. لوگو نماد گرافیـکی یا سمبل طراحی شده برای شناخته شدن شرکـتها، سـازمانها و یا افراد حقیقی در بازارهای هدف و در نظر عموم می باشد. لوگوها می توانند از نشـــانه ها و نمادهای گرافیـکی تشکیل شده باشند و یا از نام شرکت. حتی لوگـوها می توانند تلفیقی از هردوی آنها باشند.لوگو معـرف برند و نـام تجـاری شرکتها است. در دنیای کنونی "لوگو" یکی از پراهمیت ترین نکات قابل توجه در برندسازی و گسترش آن به شمار می آید.

  • اصول کلی برای طراحی لوگو :
  • ساده باشد.
  • با فرهنگ موضوع همخوانی داشته باشد.
  • عمر بالای 10 (برخی عمر یک نسل یعنی بین 30 تا 40 سال را ذکر کرده اند) سال داشته باشد.
  • قابلیت تک رنگ شدن را داشته باشد
  •  قابلیت کوچک شدن در ابعاد 1 سانتی متر را دارا باشد.
  • ترجیحا دارای فرم هندسی باشد.
  • وضوح عوامل مورد استفاده در نظر گرفته شود.
  • تناسب عوامل مورد استفاده کاملا رعایت شود.
  • منحصر به فرد باشد!