آگهی تجاری

 

در تبلیغات تجاری، ترغیب به معنی تـلاش برای انگیختن دیگران به پذیرفـتن دیـدگاه سخن گـو و یا پیــام مورد نظر است.

هدف از تبلیغات تجاری تشویق و ترغیب بیننده، شنونده و یا خواننده برای خرید و استفاده تجاری است. تمام موفقیت ها درتجارت و کسب تولیدات صنعتی اختراعات، تعلیم و تربیـت

منوط به طرز اجرای روش ترغیب است. بعضی تبلیغات اطلاعات را با ترغیب آمیخته و در بعضی ترغیب کم بوده و در بعضی به هیچ وجه ترغیب کار نمی رود.

به طور کلی تبلیغات باید یک وسیله ی موثر برای ترغیب تلقی شود که به وسیله آن پیام گیران را به هدف خاصی که مورد نظر تبلیغات چی است جلب کند. که این کار اگر انـجام دهند

یا آن جنس را بخرند یا نخرند یا به فلان تولیدات صنعتی با نظر موافق نگاه کنند. اطلاعات که در آگهی داده می شود از نظر تبلیغات چی در درجـه دوم اهمّیـت قرار دارد و هدف اصـلی

ترغیب و تشویق پیام گیران است.

 

شکست یک هدف تبلیغاتی، نتیجه ی دو عامل است :

1. عدم مهارت در نوع عکس العمل که تبلیغات چی مایل است در پیام گیر به وجود بیاورد.

2. تعبیر غلط پیام گیران از خصوصیات و جزئیات پیام تبلیغات چی است.

 

ابزارهای ارایه آگهی های تجاری در قالبهای زیر امکان پذیر است:

  • طراحی آگهی روزنامه
  • طراحی آگهی مجلات تخصصی و تجاری
  • طراحی آگهی در کتاب های بانک های اطلاعاتی و نمایشگاهی
  • طراحی آگهی نامه های عمومی

 

روش صحیح تبلیغات تجاری در افکار عمومی:

تبلیغات تجاری به طور آشکار بر افکار عمومی مردم اثر می گذارد.

این اثر گاه نیک و گاه بد وبرخی اوقات جمع اضداد است. تبلیغات تجاری می تواند عاملی برای آگاهی و یا بد آموزی باشد و انگیزش خرید مصرف را ایجاد کند و یا از میان ببرد و باعث

شادی و یا غم بشود. در واقع تبلیغات تجاری قادر است به صورت یکی از عامل های تصمیم گیری رفتار همکاران که آن را دریافت می کنند اثرهای گوناگون به جای می گذارد.بنابراین

باید با حوادث به افکار مردم منطبق باشـد و تبلیغات چی باید از قایع وافکار عمومی آگاهی داشته باشد تبلیغات وسیله ای است برای نیل هـدف، اثر تبلیـغات در افکار عمــومی شرطی

کامل است که بر احساسات تکیه کند و احساسات را جهت بخشد. موفقّیت در تبلیغات زمانی حاصل می شود که نسبت به آن چه که گفته می شود آگاهی وجود داشته باشد.

علاوه بر رابطه تبلیغات و مردم درتبلیغات تجاری محتوی اطلاعاتی وآموزشی آگهی های تجاری باید مورد توجه قرار گیرد. تبلیغات تجاری را به هیچ عنوان نباید فقط از دید گاه آگهی های

مبتذل و تکراری و پر سر و صدای تلویزیونی یا صفحات پر از رنگ و بی احساس مطبوعات رژیم گذشته نگریست.

$(document).ready(function() { $(".nav> li:gt(6)").css("display", "none"); });