بیلبورد رسانه جلب مشتري

بیلبورد در واقع همان تابلو تبلیغاتی بزرگی است که در کنار اتوبان ها و جاده ها به چشم میخورد. دلیل اصلی جلب توجه عابران و رانندگان بزرگی بیش از حد بیلبورد نیست بلکه پیام و طرحی که در آن وجود دارد میتواند مجذوب کننده و تاثیرگذار باشد. با توجه به قیمت بـالای آن در مقایسه با سایر روش های تبلیغات محیـطی و یا ـبازاریابی اینترنتی توجه به طرح و ایده بیلبورد اهمیت ویـژه ای می یابد. بدون شـک   بیلبوردبهترین راه برای انتـقال پیام خود به مردم یک محـله یا مسیر مشخص خواهد بود.علاوه برسـایز بزرگ موارد مهم دیگری هستند که باید در طراحی بیلبورد به آنها توجه شود. با توجه به هـزینه  بالا و زمان کمی که توسط افراد دیده میشوند نیازمند خلاقیت و تفاوت زیادی در طراحی اولیه بیلبورد ها هستیم بیلبورد جزرسانه های محیطی جذاب است که قسمتی از هویت شهرهای بزرگ را تشکیل می دهد.