این روزها حضور و نقش موثر گرافیک در زندگی روزمره را نمی توان نادیده گرفت. ما در زندگی، روزانه با هزاران تابلو، علامت ، بیلبورد و عناصر گرافیکی دیگر برخورد می کنیم که برخی اثرگذارند و در ذهن می نشینند و برخی دیگر به سرعت از ذهن پاک می شوند. یکی از این عناصر گرافیکی که هر روز با آن سروکار داریم تابلو سر در مغازه هاست که اصطلاحا به آن sign گفته می شود. متاسفانه این تابلوها چون در ابعاد و رنگهای متفاوت در تمام سطح شهر هستند بیشتر تبدیل به نوعی آلودگی تصویری شده و  فاقد هر گونه خلاقیت و ارزش هنری هستند و یکنواختی این تابلوها کاملا کسالت بار و تکراری شده است. اما می توانید با کمی خلاقیت از این تابلوها در جهت جذب بیشتر مشتریـان به سمت خود استفاده کنید. ایـده های جدید و نو باعث متفاوت جلوه دادن شما از سایر رقبای شما در سطح شهر خواهد شد و همین خلاقیت کوچک گامی بلند جهت پیشرفت شماست.

 

.