نمایشگاه و خدمات نمایشگاهی

 

... در این مدت، نمایشگاه ها به عنوان یکی از کارآمدترین و قوی ترین ابزار تجارت به رسمیت شناخته شده اند.محلی مقرون به صرفه از جهت زمان،انرژی و سرمایه، برای ملاقات چهره به چهره بازار

و مخاطب، کشف بازارها و مشـتریان جدید،حفظ و تجدید ارتباط با بازارهای قبلی، نمایش زنده محصولات و خدمات، شناخت و مطالعه رقبا و تکنولوژی های جدید و در نـتیجه تسریع روند تولیـد و فـروش

و همه اینها در یک زمان و یک مکان!

 

شرکت در یک نمایشگاه به منزله درخواست ارتبـاط است و به معنای آمادگی برای “دیده شـدن” و رقابت و اقدام درست در جهت ارتباط موثر تر و بیشتر دیده شدن، مسیر شرکت کننده را در دستیابی به

اهداف خود هموارتر میکند.

 

امروزه نمایشگاه نسبت به بازارهای گذشته، دچار تغییرات چشمگیری شده است.درآن زمان، بازار کانون اصلی فروش کالا و ارائه اطلاعات و خدمات بی شمار می رفت ، البته نمایشگاه های آن زمان

محدود و ساده بود ، تکامل بازارهای محلی، هسته های اولیه تشکیل نمایشگاه های منطقه ای را فراهم کردو به تدریج نمایشگاه بین المللی بوجود آمد. با آغاز رنسانس در اروپا و تحولات سریع دانش

و صنعت ، رفته رفته بر حجم کالاها و تولیدات اضافه شد و به منظور یافتن بازاری جهت فروش آن کالاها ، برگزاری نمایشگاه مورد توجه بیشتری قرار گرفت و با توسعه تجارت بین المـلل ، نمایشگاه

از جایگاه ویژه ای در میان ملل مختلف جهان برخوردارگشت.

 

نمایشگاه یک رسانه خاص برای جذب مخاطب وبازاریابی است  وتبلیغات نمایشگاهی در ایجاد بازار رقابتی برای شرکت ها وزمینه سازی برای جذب مشتری تاثیر بسزایی دارد.

 

اهداف حضور در نمایشگاه

الف- فروش بیشتروافزایش سهم بازار

ب- معرفی کالاهای جدید

ج-بدست آوردن شهرت واعتبارومعروفیت

د-اخذسفارش کلان برای آینده ( پیش فروش کردن)

و- برقراری ارتباط باجامعه ومصرف کنندگان(فعالیت روابط عمومی)

ز-ایجاد ذهنیت قوی ومثبت به نفع محصول وشرکت

ح-القاء یک طرزفکریا اندیشه جدید درمصرف کننده

ط- پیداکردن پیمانکاران وتامین کنندگان مواداولیه

ه- جمع آوری نقدینگی

 

عوامل موثر در موفقیت یا شکست در یک نمایشگاه


هر شرکتی که قصدحضور دریک نمایشگاه را دارد دروهله اول انتظار حضوری موفق در نمایشگاه وموفقیت نمایشگاه را در ذهن خود متصور می سازد،اما ممکن است بدلایلی این انتظاربرآورده نشود.

علل شکست یا عدم موفقیت یک نمایشگاه بطور اجمال می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.


۱ -عدم مشخص بودن اهداف برپایی نمایشگاه
۲ -شرکت در نمایشگاه بدون برنامه بازاریابی انجام شود
۳ -استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه به حد کافی نباشد
۴-کالاهای عرضه شده متناسب با بازار نباشد
۵ -اطلاعات کافی از بازار در دسترس نباشد
۶ -جانمایی غرفه ها مناسب نبوده واز طراحی مناسبی برخوردار نباشد
۷ -اعتبار برگزاری نمایشگاه کافی نبوده وتبلیغات نیز بطور کافی انجام نپذیرفته باشد
۸ -برنامه ریزی بریا حضور وبرگزاری پرشتاب باشد
۹ -نتایج نمایشگاههای قبلی مورد توجه وپیگیری قرار نگیرد.

 

$(document).ready(function() { $(".nav> li:gt(6)").css("display", "none"); });