فرم کارشناس امور مشتریان
دارای مدرک کارشناسی در رشته های مدیریتی و رشته های مرتبط دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افراز Office مسلط به زبان انگلیسی