تراکت، برگههای تبليغاتی در قطع معمولاً کوچکتراز کاغذ A4 است که صاحبان مشاغل براي نشان دادن کار خودمنتشر نموده و در بين مخاطبان خود و عمدتاً یا درمکانهای عمومی مانند پیادهروهاو نمایشگاهها و... بین مردم پخش میشود و یا در مکانهای تجاری و مسکونی توزیع می‌گردد. تراکت نوعی ابزار تبلیغاتی تکثیری است که نسبتا ارزان و پرطـرفدار با عمری کوتاه، جهت بیان خبر و یا آگاهی دادن یک موضوع  در ”مدت زمان معلوم” با بیانی مستقیم و بدون واسطه، جهت معرفی و ترغیب مخاطب برای استفاده از خدمات و اقلام مورد نظر، به صورتی که خبر و آگهی درج شده بر روی تراکت، نوید از یک تحول، خبـر مهـم  ویا یک جهش در فعالیت را دارا باشد.به طـور مثـال: خبـر از افتـتاحیـه مؤسسه جدید با گرایش به حرفه جدید، و یا خـبر از حـراج‌های فصلی در یک مدت زمان خاص و معلوم،یک رویداد و یا فراخوان شرکت در میتینگ مسابقه، و جشنواره‌های هنری و یا هر رویداد دیگری که احتیاج به معرفی و آگاهی از جهش فکری و روند‌ کاری داشته باشد.                

ویژگیهای تراکت

از ویژ گی‌های تراکت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تراکت یکی از ارزانترین، شکلهای تبلیغات است.

به راحتی با مخاطب خود ارتباط بر قرار می‌کند.

به دلیل توزیع مستقیم آن، طیف گستردهای از افراد جامعه میتوانند از آن استفاده کنند.

قابل حمل بوده و می‌توان آن را در فرصتهای مناسب، مطالعه و بررسی کرد.

در تراکت می توانیم اطلاعات بیشتر و جزئیتری را نسبت به پوستر در مورد هدفمان به مخاطب ارائه دهیم.