مشاوره تبلیغات یا advertising consultant ؛ ارائه راهکارای تبلیغاتی می باشد.

مشاوره تبلیغات شـامل توصـیه های اثربخش جهت تسهیل رشد کسب وکار شما میباشد.مشاوره تبلیغات در آژانس ارتباطات مهندسی، تبلیغات لاجـورد  شامل یک فرایند علمی است که با تحقیقات و پژوهش آغاز می شود و پس از طی مراحل تحلیلی به تدوین کمپین تبلیغاتی و ارائه راهکارهای سودمند جهت پیشبرد اهـدافتان منجر میشود. مراحـل اجرای مشاوره تبلیغاتی در لاجورد شامل مراحل  زیر می بـاشـد:

  •  تحقیق و پژوهش و ارزیابی اثر بخشی تبلیغات سازمان
  • ارزیابی عملکرد تبلیغاتی سازمان
  • تدوین کمپین های تبلیغاتی
  • تشکیل جلسات اتاق فکر
  • تشکیل گروه خلاقیت و خلق ایده
  • بررسی فعالیت های تبلیغاتی رقبا و پیش بینی و تدوین استراتژی مبارزه تبلیغاتی

سوالاتی که در ارتباط با مشاوره تبلیغاتی امکان دارد شما از ما بپرسید:

مشاورتبلیغات چه خدماتی را ارائه می دهد ؟

برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تدوین استراتژی تبلیغات، خلاق و رسانه ای، طراحی برنامه تبلیغاتی، مدیریت بودجه، ایده پردازی، ارائه خدمات اجرایی و مالی .

برآورد هزینه های مشاوره چگونه است ؟

کلیه هزینه های اجرایی ، حق الزحمه مشاوره و تخفیفات به شکلی روشن ، دقیق و به صورت کتبی به  کارفرما ارائه می شود که پس از تأیید کارفرما قابل اجرا می باشند .