طراحی پوستر

پوستر تلفیقی است از هنر گرافیک و هنر تبلیغات، هرچند که این دو در موازات و کنار هم، همواره حرکت نموده اند و مکمل یکدیگر هستند.پوسترها طراحی های گرافیکی هستند

که جهت تبلیغات، طراحی و منتشر می شوند. در تعـریف جزئی تر پوستر برای اطلاع رسانی مطلب، رویداد یا موضـوع خاصی به کار برده می شود و چـون در زمان و مکان خاصی و برای

مقصود خاصی درآن زمـان و مکان طـراحی می شود اثر گذرا و ناماندگاریست. مخاطبان پوسترعامه مردم هستند و پوسترهاطیف و گستره فراوانی از جمعیت را، مخاطب قرار می دهد.

 

«پوسترها» به گونه های مختلف تقسیم می شود:

1 - پوستربا عناوین «شناختی» : (مثل پوسترهای بازیکنان فوتبال، معرفی شهرهای دیدنی و... )

 2 - پوستر با مطالب و عناوین «خبری»: (بطورمثال پوستربا عناوین جشنواره ها و سمینارها و... )

3 - پوستر با عناوین «آموزشی و تربیتی»: (مثلا نمایشگاه لوازم آموزشی و کمک آموزشی - پوستر بهداشت و سلامتی)

4 - پوستر با عنوان «فرا خوان و یا دعوت به بازدید»: (مثل فراخوان و یا دعوت به سمینار - فعالیت هنری و... )

5 - پوستر جهت «اطلاع رسانی» : (کمک به مردم محروم و زلزله زده بم - عناوین سیاسی - فرهنگی و... )

6 - پوستر با موضوع «اقتصاد و تجارت» : (پوستربرای فعا لیت های تجاری مثل عطرها - پوشاک - فروش فوق العاده محصولات یک موسسه - تبلیغ ساعت های... )

 

 

ویژگی های یک پوستر موفق:

  • سادگی
  • گویایی
  • جذابیت رنگی
  • کادر مناسب
  • ترکیب بندی مناسب فرم و رنگ
  • وحدت
  • خلاقیت ویژه
  • خوانایی در پوسترهای نوشتاری
  • اجرای مناسب
  • حروف گذاری مناسب تیترهای اصلی و فرعی

 

$(document).ready(function() { $(".nav> li:gt(6)").css("display", "none"); });