چاپ و خدمات پس از چاپ

 

غالب فَعالیت های گرافیکی منجر به چاپ می گردد در این میان داشتن زنجیره قوی اعم از خدامات بیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ، در یک مجموعه تبلیغاتی، همشچنین شیوه ها، تکنیک ها و ابزارهای مختلف

چاپ از ضروریات دنیای تبلیغات است. لاجورد در زمینه خدمات چاپ در خدمت شما است.

 از جمله خدمات ما در زمینه چاپ:

  • چاپ افست
  • چاپ دیجیتال
  • چاپ فلت بد
  • چاپ فضای باز یا Out door
  • چاپ فضای بسته یا In door
  • روکش
  • صحافی