کاتالوگ بدلیل بر خوردار بودن از فضای بیشتر برای ارائه اطلاعات سفارش دهنده می تـواند شامل اطـلاعات ریزتری باشد.اگر از این کالای تبلیــغاتی و اطلـاع رسـانی به خوبی استفـاده شود و شـاخصه های لازم در ارتباط تصویری در آن در نظر گرفته شود اثر تبلیغاتی و تاثیر آن  می تواند بسیار زیاد باشد و در انـتخاب و تغییر سلیقه مخاطب نقش بسیار زیادی داشته باشد. کاتالوگ ها حاوی اطـلاعاتی از قبیل اندازه، رنگ، وزن، قیمت، شیوه نگهداری و ویژگی های مورد نیاز مخاطبان است و جواب سوالهای مخاطبان را می دهد.

کاتالوگ ها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :

1 . تبلیغاتی وظیفه آن معرفی وترویج اهداف سازمان یا کار خانه سفارش دهنده 
2
. اطلاع رسانی راهنما و مشخصات و شرایط استفاده از اماکن ، کالایا خد مات ارائه شده است.