هفت دلیل برای داشتن WEBSITE

 

دلیل اول : وجود وب سایت اعتبار شما را افزایش می دهد.

یک وب ســایت، نماد منزلت و وجهه کاری شرکت شما در میان بقیه شرکتها است. به عبارتی داشتن ســایت، اعــتبار کـــارشما را بالا میبرد. مشتریان احساس خواهند کرد که با یک شرکت مطمئن

معامله میکنند و حس احترام در آنها ایجاد خواهد شد و باعث افزایش اعتماد مشتریان به شرکت شما می شود.

 

دلیل دوم : وب سایت باعث می شود شرکت شما در هر زمان و از هر مکان قابل دسترسی باشد .با داشتن یک وب سایت، شما شرکت خود را برای دنیایی از فرصتـها، برای دسترسی مردمی

که غیر از سایت شما راهی دیگر برای رسیدن به شما ندارند آماده می سازید. با کلیـــک ساده موس هر کسی می تواند در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز به شرکت شما دسترسی داشته باشد.

 

دلیل سوم : وجود وب سایت سهولت ارجاع مشتریان جدید را بالا می بردداشتن وب سایت این امکان را فراهم می کند که مردم به راحتی سایت شما رابه دیگران ارجاع دهند،آدرس وب سایت

راحتتر از شماره تلفن به خاطر می ماند، بعلاوه دادن راههای مختلف تماس با شما به مردم امکان برقراری تماس را بیشـــترمی کند همچنین با یک سرچ ساده به راحتی شما دردسترس خواهید بود.

 

دلیل چهارم : وب سایت یک ابزار قوی فروش است.

شما در وب سایت تان یک ویترین دائمی وسهل الوصول که هزینه آن خیلی کمتراز یک فروشگاه فیزیکی است دارید ضمن اینکه مردم بیشتری امکان دسترسی به آن را دارند.وجود اطلاعات فروش

موثر در وب سایت شما، امکان وادار شدن مردم به کلیـــک روی دکمه خرید را افزایش می دهد هرچندکه شما از طریق اینترنت نتوانید فروش انجام دهید، وبسایت شمایک سرمایه مهم است.

 

دلیل پنجم : وب سایت باعث افزایش ارزش تبلیغات شما می شوداضافه کردن آدرس وب سایت در تبلیغات، کارت تجاری و امضاء شرکت،یک راه خوب برای جلب مشتری به شرکت شما است

داشتن آدرس سایت به مردم کمک می کند که هر زمان که در مورد شما می شنوند و یا تبلیـــــغات شما را می بینند، به پیام شما  عکس العمل نشان دهند. مراجعه به وب ســــایت شما راحت تر از

نوشــتن نامه یا رفتن به مغازه یا حتی تلفن زدن به شما است. مردم اطلاعات شما را به راحتی دریافت می کنند و نیازی نیست برای کمک آقای فروشنده، صبر کنند.

 

دلیل ششم : وب سایت به شما کمک می کند با مشتریان بالقوه درارتباط باشید مردم زیادی وجود دارند که به آنچه شما ارائه میکنید علاقمندهستند ولی ممکن است هم اکنون برای خریدآمادگی

نداشته باشند شما باید با آنها در ارتباط باشید تا زمانی که آنها برای خرید آمادگی یافتند، با خبر شوید. وب سـایت یک روش عالی برای تــسهیل این فرایند است. شما می توانید از طریق وب ســــایت

خود آدرس تمــاس مشتریان بالقوه را جمع آوری کنید. سپس می توانیــد به  تناوب، نامه یا خبرنامه برایشان ارسال کنید. در ارتباط ماندن با مردم به تازه ماندن شرکت شما در اذهان کمک می کند.

 

دلیل هفتم : وب سایت شما می تواند حجم زیادی از اطلاعات را در اختیار مخاطب قرار دارد.به دلـیل کارکرد های خاص وب سایت و بستر منـاسـبی که این ابـزار در اختیار شـما قرار می دهد

شما میتوانید حجم بسیار زیادی از اطلاعات خود را، با هزینه بسیار کم، دراختیار مخاطب خود قرار دهید و نگران هزینه چاپ و فضای محدوددیگر ابـزارهای تبلیـغاتی نباشـید.الـبته بـاید به این نکتـه

توجه داشت که ابزارهای و رسانه های مختلف تبلیغاتی هرکدام کارکرد های متفاوتی درارایه تبلیغات و اطلاعات به مخاطب دارد و شما از هر کدام ازاین پتانسیل ها باید درجایگاه خود استفاده کنید.